صفحات و سایت های دستگاه لیزر

خب , در اینجا باید بگوئیم دستگاه لیزر علاوه بر مجازات های گفته شده در ابتدا جریمه های دیگری هم وجود دارا‌هستند که هیچ اسم یا این که عنوانی ندارند . این مجازات های می‌توانند سبب شوند یک کاغذ یا این که یک تارنما از ایندکس خارج شود . نکتۀ مثبت درباره‌ی این جریمه ها این است که به راحتی قابل شناسایی میباشند و عمده پیرامون موضوعاتی مانند لینک های اسپم مدل , محتوای اسپم مدل و تکنیک های سئوی کلاه سیاه می چرخند .

برای آنکه متوجه بشوید وب سایت تان de - indexed شده است یا نه , باید نشانی تارنما خود را در گوگل وارد فرمایید “ www . yoursitename . com ” و مشاهده کنید که دستگاه لیزر آیا فیض ای به شما نشان خواهد بخشید یا نیکی .


همینطور برای یافتن کاغذ ای از سایت خویش , جمله ابتداییِ او‌لین پاراگراف ( ۷ کلمه و واژه ) را به یار و همدم نشانه ها گفتاورد ( “ ) در گوگل جستجو نمائید . به عنوان مثال : “ این اولی جملۀ پاراگراف وب سایت اینجانب است ” می بایست صفحۀ وبسایت تان را در نتایج کاوش نشان دهد .

همینطور شما می‌توانید از دستور “ کلمه و واژه حساس www . yoursitename . com ” استفاده نمایید ( فارغ از علائم گفتاورد ) استفاده نمایید تا متوجه شوید که صفحه های زیر شاخه دستگاه لیزر به صحت ایندکس شده اند یا این که نه . در انتها می بایست بیان کرد می‌توانید با به کار گیری از Google Webmaster Tools مشکلات ایندکس صفحاتتان را شناسایی فرمایید .

واژه مهم , بک لینک و پیوند در گوگل

رتبۀ هر وبسایتی قادر است ارتقاء یابد , چه بسا در‌حالتی که صفحه های آن de - indexed شده باشند و در نتایج دستگاه لیزر جستجوی گوگل جان دار نباشند . گوگل صفحات دستگاه لیزر و وب سایت هایی که از ایندکس بیرون شده اند را نیز ذیل حیث دارااست و تا وقتیکه مشکلاتشان برطرف نشده باشد , اجازۀ نمایش در نتایج کاوش را به آنان نمی دهد .
صفحاتی که از ایندکس بیرون شده اند احتمال دارد نتیجۀ مجازات الگوریتم های پنگوئن و پاندا باشند البته داشتن صفحات de - indexed به معنی این وجود ندارد که شما بوسیله الگوریتم های پنگوئن یا این که پاندا تنبیه شده اید .
جریمه دستی

جریمه دستی برعلیه سایت تان میتواند سبب به تنبیه های مختلفی شود ( گهگاه احتمال دارد این تنبیه منجر پائین وارد شدن دستگاه لیزر رتبۀ تارنما شما شود و دستگاه لیزر در بعضی مورد ها چه بسا منجر de - index شدن آن گردد ) . در صورتی شما در Webmaster tools پیامی با عنوان ها “ Search Queries ” و “ Manual Actions ” اخذ نموده اید , بدانید وب سایت دستگاه لیزر شما به صورت دستی تنبیه شده است .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *