نقشه ی حرارتی دستگاه لیزر چه می‌باشد و چه‌گونه ارزیابی کنیم؟

هیت مپ ( HeatMap ) , نقشه‌های حرارتی داده‌های گرافیکی دستگاه لیزر و رنگی میباشند که ما را کارکشته میسازند خلق و خوی کاربران دستگاه لیزر را شناسایی کنیم . در واقع نقشه حرارتی یکی آزمایش های کاربرد پذیری است که به ما یک روءیت کرد گرافیکی از اخلاق و رفتار و حرکات دستگاه حکاکی لیزری را نمایش میدهد و به ما کمک می‌کند تا محصول را در سوی هدف ها دستگاه لیزر خویش جهت‌دهی کنیم .

هیت مپ ( Heat Map ) یکى از ابزارهاى دردسترس براى بررسى رفتار یوزرها است و نقشه‌ای است حرارتی که نشان میدهد دستگاه لیزر در کدام قسمت صفحه , دستگاه لیزر کاربران تعامل بیشتری داشته‌اند . با این‌که نقشه‌ی حرارتی می تواند حالت‌های مختلفی را از قبیل Click , Scroll , ‌ Mouse Movement , ‌ User Attention و … نشان دهد البته درین مطلب تمرکز دستگاه لیزر بر روی انتقال تجربه‌ی دستگاه لیزر بررسی هیت مپ از روی خدمت CrazyEgg و بهبود تجربه کاربرى به کمک آن است .تاریخچه هیت مپ

برای نخستین بار در سال ۱۸۷۹ میلادی یک پژوهشگر فرانسوی به‌این نکته پی برد که مردم در هنگام مطالعه بر روی قسمتی از عبارات توقف میکنند درحالی‌که از بعضا عبارات دیگر با‌گاز عبور میکنند . ابعاد دستگاهی به نام Eye Tracker ساخته شد که حرکات چشم را در زمان مطالعه ذیل نظر می‌گرفت .

در سال ۱۹۸۰ میلادی از این راه و روش برای ارزیابی اعتنا مردم به تبلیغات روزنامه‌ها و مجلات به کار گیری شد . اگر چه که انجام این کار مستلزم صرف هزینه زیادی بود اما آمار و اطلاعات به دست آمده باعث شد که روزنامه‌ها و مجلات با تغییر ساختار و طراحی خود بیش‌ترین بازدهی از تبلیغات را داشته باشند . به این ترتیب به‌کارگیری دستگاه لیزر هیت مپ ها مضاعف اصلی و پرطرفدار شد .
آیا نشانگر ماوس معادل نگاه کاربر است؟

مبنی بر تحقیقی که در دانشگاه کارنگی ملون انجام شد و سود به دست آمده نشان می‌داد که عمده از ۸۸ درصد حرکات موس دستگاه لیزر بر روی صفحات سایت ها دستگاه لیزر با محل نگاه چشم به کاغذ مطابقت و همخوانی می نماید . براین اساس در شرایطی‌که حرکات و خلق کاربران بر روی صفحه های تارنما را دنبال کنیم به داده ها ارزشمندی و مفیدی خواهیم رسید و یک هیت مپ تا اندازه‌ای دقیق در اختیار خواهیم داشت .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *