تبلیغات کلیکی از دید دستگاه لیزر

تبلیغات کلیکی یا دستگاه لیزر یک جور تبلیغات اینترنتی میباشد که هزینه اش مبنی بر تعداد کلیک ها دستگاه لیزر آنالیز میشه . خیلی ها در دیدگاه نخستین تبلیغات کلیکی رو دوچندان اثرگذار میدونند و فکر‌می‌کنند که تبلیغات کلیکی بهترین و بهینه ترین راه حل برای تخصیص میزان دارایی تبلیغاتی کسب و کارشونه .


در منظر عوام مردم تبلیغات کلیکی یک طریق تبلیغاتی بیهوده و بی اثر است ولی در حالتی‌که واقعا به دیده یک برنامه نویس و یا یک بیزینس کار دستگاه لیزر به این عمل و سود آن نگاه نمایید خواهید روءیت کرد که در عین پیچیدگی دستگاه لیزر دوچندان نیز با فایده است .
تعریف و تمجید تبلیغات کلیکی یا ایران روتک دستگاه لیزر کلیکی یا PPC مخفف Pay Per Click در معنای « پرداخت در ازای کلیک » به یک گونه تبلیغات اینترنتی گفته میشه دستگاه لیزر که هزینه تبلیغات بر اساس قیمت هر کلیک محاسبه میشه . به تبلیغات کلیکی CPC یا این که Cost Per Click نیز گفته میشه . برای هر کلیک پولی تعیین میشه مثلا تصور کنید می خواید تو یه تارنما تبلیغات نمائید و مالک سایت دستگاه لیزر میگه بها هر کلیک ۵۰ تومنه . اکنون در حالتی‌که شما بخواید ۵۰۰۰ تا کلیک روی آگهی تون دستگاه لیزر انجام بشه می بایست ۵۰ * ۵۰۰۰ یعنی ۲۵۰ . ۰۰۰ تومن پرداخت فرمایید . دستگاه لیزر فرمول کلی تبلیغات کلیکی بدین صورته :

هزینه تبلیغات کلیکی = قیمت هر کلیک * تعداد کلیک درخواستی دستگاه لیزر

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *