وب سایت لینک و پیوند دستگاه لیزر ( Sitelink ) گوگل چه می باشد و چه‌گونه میتوان وب سایت لینک و پیوند ایجاد کرد ؟

سایت لینک ( Sitelink ) ها روش فراوان دستگاه لیزر موثری برای برتری داشتن به رقیبان در SERP – برگه نتایج موتور کاوش – می‌باشند . دستگاه لیزر وب سایت لینک و پیوند ها سبب ساز ارتقاء اعتماد بازدید کننده و جذب ترافیک هدفمند به صفحات داخلی وب سایت شما میشوند . اما در حالتی‌که ما وبسایت لینک نداشته باشیم چه می شود؟ چه گونه آنها را ساخت کنیم؟

SERP مخفف واژه دستگاه ایران روتک لیزر results page و به معنی کاغذ نتایج موتور کاوش هست و اشاره به این داراست که وقتی که ما یک واژه مهم دستگاه لیزر را در موتورهای کاوش گر کاوش می‌کنیم شاید یک‌سری تارنما با آن واژه مهم نمایش داده شود .

SERP یا صفحه نتایج موتور کاوش یا این که با فایده از دستگاه لیزر یا با به کار گیری ه از sem نمایش داده شده‌است در قسمت سمت راست و نصیب بالای جستجوها وب سایت هایی که با کلمه و واژه ( ad ( advertising اکران داده شده اند با بهره از ( ppc ( Pay - Per - Click سناریو داده می‌شوند .

درین نوشته‌علمی مرحله به مرحله به شما توصیح داده خواهد شد که چگونه می‌توانید برای وبسایت خود وب سایت پیوند گوگل تولید نمایید .

ادراک مضمون‌ وبسایت پیوند

گذشته از این که توضیح دهم به چه شکل میتوانید وبسایت لینک ساخت فرمایید , می خواهم توضیح دهم که وبسایت پیوند ها چه می باشند و چرا کلیدی میباشند .

وبسایت لینک ها , لیستی از پیوند های یک تارنما می‌باشند که کاغذ دارای اهمیت وب سایت دستگاه لیزر بعلاوه چند پیوند از صفحه ها داخلی آن تارنما دستگاه لیزر را در پایین آن و به طور تو رفته و در دو ستون در SERP سناریو میدهند . در تصویر زیر شماره ( ۱ ) نشان دهنده پیوند صفحه حیاتی و شماره ( ۲ ) نشان دهنده پیوند صفحات داخلی هستند :

در تصویر تحت ورقه تارنما لینک مرتبط با وبسایت اوکس مجموعه دستگاه لیزر را در SERP مشاهده می کنید .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *