چه گونه به کاغذ اولیه دستگاه لیزر گوگل برسیم؟

در آفریقا یک شیر برای زنده ماندن دستگاه لیزر میداند که هر روز بایستی از کندترین آهو سریعتر بدود . دسترسی به اولین سکو برای یک وب سایت تازه سخت و نا ممکن بنظر می رسد البته شما بایستی در بالا هدف خود را حضور در ورقه نخستین گوگل قرار دهید و بعداز دستیابی به آن یک به یک رقبا را پشت رمز بگذارید تا به پیشنهاد نخستین دستگاه لیزر گوگل تبدیل گردید , همچون شیری که هر روز برای زنده ماندن کندترین آهو را شکار میکند .

یکی عوامل تاثیرگذار بر ورود کاربران از برگه نخستین گوگل به تارنما شما توضیحات برگه و طریق اکران آن در نتایج جستجوی دستگاه لیزر برگه نخستین گوگل است . شما با تالیف توضیحات مطلوب و مربوط به مقاله می توانید بازدیدکننده بیشتری به وب سایت خود جذب کنید . به‌این روش احتمال دارد شما در ورقه اولیه گوگل درجه سوم را داشته باشید البته بازدیدتان دستگاه لیزر از سکو دوم نیز بیشتر باشد .

امروزه گوگل اهمیت زیادی برای فاکتورهای کیفی در مرتبه بندی سایت‌ها قائل میگردد . به طور کلی گوگل در‌پی ارائه شایسته ترین تجربه کاربری ( UX ) به کاربرانش است . یک کدام از این فاکتورهای کلیدی , نرخ کلیک یا CTR صفحه ها تارنما در نتایج جستجوی گوگل است .

هرچقدر سایتی که در ورقه نتایج جستجوی گوگل ظاهر میگردد عنوان و توضیحات جذابی داشته باشد , نرخ کلیک آن و در نهایت رتبه‌اش نیز در گوگل ارتقاء خواهد یافت . برای اینکه بدانید گوگل کاغذ شما را به چه شکلی در نتایج نشان میدهد می‌توانید از مشابه ساز مطرح شده بوسیله خود گوگل فایده نمائید . ( کلیک نمائید richsnippets )
چطور در کاغذ اول گوگل بمانیم؟


بعد از کسب منزلت مطلوب و حضور در صفحه نخستین گوگل عمل شما تمام نمیشود . شما می بایست کماکان برای نگهداری این دستگاه لیزر مقام سعی کنید . برای دست یابی دستگاه لیزر بدین با اهمیت فعالیت های ذیل حتمی است :

یکسری وقت یک بار مطالب خویش را آپ دیت نمائید و اطلاعات تکمیلی به کاربران ارائه دهید .
رده مقاله را در صفحه اول گوگل بررسی نمایید و میزان کلیک یوزرها را با اعداد معدل نمودار بالا مقایسه نمایید , در حالتی که تعداد کلیک ها پایین است عنوان و توضیحات را باز‌نگری نمایید .
برای مطالب خویش پیوند سازی فرمائید و در صفحات و تارنما های مرتبط آن را معرفی نمائید .
محتوای خود را در شبکه های اجتماعی دستگاه لیزر به اشتراک بگذارید .
نظرها کاربران را در باب متن خود بپرسید و به صحت دستگاه لیزر پاسخ آن ها را بدهید &# خرید دستگاه لیزر ;

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *