باصرفه سازی دستگاه لیزر ریچ اسنیپت ها

ا طلاعات مرتبط و دارای اهمیت در مورد سایت خویش را در مشت موتورهای کاوش گر قرار دهید .


ریچ اسنیپت ها کدهای نماد گذاری شدۀ کوچکی برای صفحه های شما می باشند که تحت عنوان دستگاه لیزر نوشته در پایین تیتر پیوند در نتایج موتورهای جستجو گر ظاهر میگردند . آنان دقیقا ظاهری شبیه ذیل خواهند داشت :

هنگامی که گوگل محتوای مو جود در صفحه های شما‌را به خوبی فهم کرد و زمینه وب سایت شما را فهمید , یک ریچ اسنیپت دستگاه لیزر برای صفحۀ شما ایجاد می کند . وب سایت دستگاه لیزر ابلاغ نموده است که ریچ اسنیپت ها به نحوی درست شده گردیده اند تا در ادراک بهتر مسئله برگه به وسیله یوزرها امداد نمایند .

هدف شما ارتقا نرخ کلیک است . البته این رو نیز به خیال و خاطر داشته باشید که‌این آیتم برای رسیدن به مرتبه های بالایی و اول گوگل کفاف نمی دهد . شما باید هر کاری که می‌توانید انجام دهید تا مخاطبان تان بر روی وبسایت شما کلیک نمایند . ریچ اسنیپت ها این فعالیت را برای شما انجام می‌دهند . گوگل از ریچ اسنپیت ها برای محتواهای تحت پشتیبانی می نماید :

نقد و بررسی ها
موسیقی
امر العمل ها
تولیدات
اشخاص
کسب وکارها و سازمانها

نکته حائض اهمیت : محتوای شما بایستی با اهداف و نتایج جستجویی که بوسیله کاربران انجام می شود دارای ارتباط باشد . بیشتر تایم ها , گوگل ریچ اسنیپت هایی را بر اساس محتوای جان دار در تارنما شما ایجاد می نماید . در صورتیکه محتوای خوب و با کیفیتی ایجاد شود , گوگل میتواند عمل خود را به صدق انجام دهد و رضایت کاربران را به دست آورد .
خودداری از پیدایش Pogosticking ( برگشت به نتایج کاوش )

در صورتیکه می‌خواهید ترافیک وبسایت خود را بدون پیوند سازی ارتقاء دهید , بایستی اثر Pogosticking را به دست‌کم برسانید . هنگامی که یوزرها از روش موتورهای کاوش گر وارد تارنما میشود و بدون بازدید از تارنما شما به نتایج جستجو بر می گردد , Pogosticking یا برگشت به نتایج موتور جستجو گر صورت می گیرد . دستگاه لیزر Pogosticking ( گفته میشود که می‌تواند برای موتورهای جستجو یک سیگنال منفی از جانب وب سایت شما باشد . چون شما نتوانستید نقص‌ استفاده کننده را حل کنید و کاربر برای جستجوی عمده و کشف کردن پاسخ مناسب مجدد به صفحه ی کاوش بازگشته است . دستگاه لیزر گشوده نیز واجب است تاکیدی داشته باشم بر روی محتوای ارزشمند و باکیفیت , سرعت بارگذاری و تجربه ی کاربری خوب . پس به درجه هایی که در صفحه های نتایج جستجو دارید دلتان را خوش نکنید . ) مبنی بر یافته های وبسایت دستگاه برش لیزر Marketing , گوگل از pogo sticking بیشتر از بونس ریت بالا متنفر است .

آیا تابه هم اکنون برایتان پیش آمده است که به دنبال زمینه خاصی در گوگل باشید , بر روی ۱۰ نتیجه نخستین کلیک کنید و از نتایج نمایش دستگاه لیزر داده شده ناراضی باشید؟ درین حالت دستگاه لیزر با گاز دکمه برگشت را فشار می دهید و به نتایج کاوش بر میگردید و بر روی لینک و پیوند تارنما دستگاه لیزر دیگری کلیک خواهید کرد .

این به عبارتی Pogosticking است که در آن کاربر از یک نتیجه به سود دیگری می‌رود زیرا نیازش دستگاه لیزر برطرف نمی شود .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *