#21 تنظیمات دستگاه لیزر جداکننده عنوان در پلاگین Yoast SEO

ما در خصوص قطع کننده تیتر در ویزارد نصب به صورت مختصر سخن کردیم . دستگاه لیزر می تونیم ببینیم که این نشانه تیتر لا عنوان ورقه و نام وب سایت می باشد . در بعضا از موارد ممکنه نیاز داشته باشید این ها رو تغییر‌و تحول بدید . یافت کردن این تنظیمات می تونه طاقت فرسا باشه .

پس اجازه بدید به تارنما خودمون بریم و افزونه Yoast seo رو گزینش کنیم . پایین قسمت feature مطمئن دستگاه لیزر شید که گزینه خرید دستگاه لیزر هنوز شفاف دستگاه لیزر می باشد , دستگاه لیزر آن گاه می تونیم به بخش Titles & Meta بریم و جدا کننده تیتر رو انتخاب کنیم .


می تونیم هر چیزی رو از این لیست انتخاب کنیم . این ها تقریبا اندازه هایی می‌باشند که شما در ورقه نتایج موتورهای کاوش دستگاه لیزر مشاهده خواهید کرد . هنگامی که غیر وابسته کننده رو تعیین می‌کنید تنها جنبه زیبایی به اون می دهید . به این ترتیب گزینه ای را گزینش فرمائید که صرفا برای شما و دستگاه لیزر برندتون فعالیت کنه معمولا Yoast از نقطه کوچیک استفاده می کنه , وبسایت دستگاه لیزر من از خط تیره بهره می‌کنه .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *